Misie a hodnoty

hezhao

MISIE

Sme odborníkmi na permanentné magnety a magnetické zostavy a poskytujeme kreatívne a efektívne riešenia pre priemyselné magnetické aplikácie.Máme čestných a pracovitých zamestnancov, nadväzujeme trvalý vzťah s vernými zákazníkmi a poskytujeme zákazníkom konkurencieschopné a udržateľné produkty.

HODNOTY

✧ Bezpečnosť – V prvom rade presadzujeme kultúru bezpečnosti;

✧ Úprimnosť – Vždy dodržiavame náš etický kódex;

✧ Rešpekt – Rešpektujeme našich zamestnancov, zákazníkov a konkurentov;

✧ Tvorba – Hľadáme a aplikujeme kreatívne myslenie na naše produkty, riešenia;

✧ Viera – Pevne veríme, že kvalita víťazí na trhu a zodpovednosť vrhá kvalitu.

VERÍME V

✧ Poskytovanie hodnoty prostredníctvom inovácií;

✧ Otvorený a čestný vzťah;

✧ Rýchlosť uvedenia na trh a neveríme v skratky;

Ak máte rovnakú základnú hodnotu, sme váš tím!