Kapacita výskumu a vývoja

Dúfame, že našim zákazníkom poskytneme pozitívnu a perspektívnu podporu a konkurencieschopné produkty s perspektívou vývoja a inovácie, aby sme lepšie slúžili súčasnému trhu a posilnili našu konkurenčnú výhodu.Dúfame, že podporíme náš vlastný rozvoj a rast prostredníctvom technologických inovácií a dosiahneme nový prienik na trh.Podľa našej stratégie vývoja a vedenia v oblasti permanentných magnetov a magnetických zostáv a aplikácií musí spoločnosť vyvinúť jedinečné prelomové technológie, aby splnila náročné potreby zákazníkov.

Aby sme splnili tieto požiadavky, naše oddelenie výskumu a vývoja, vedené veľmi skúseným hlavným inžinierom, vynakladá maximálne úsilie na využitie zdrojov skúseností a technických zručností dostupných v Honsen Magnetics, pričom udržiava dlhodobý kontakt s našimi zákazníkmi a pozerá sa do budúcnosti. predvídať technologický pokrok a rozvíjajúce sa trhy.Každý projekt má nezávislý výskumný a vývojový tím, ktorý monitoruje prebiehajúce portfólio výskumných projektov na miestnej a globálnej úrovni.

1
2
5
6
3
7
8